Yhteystiedot

MATKA-MIETTINEN

Valtakatu 37 (Saimaanlinna)
53100 LAPPEENRANTA
+358 5 453 0110
lpr(at)matka-miettinen.fi

Toimistomme on avoinna arkisin klo 11:00-14:00.

ASIAKASREKISTERI 30.4.2018

Rekisterinpitäjä
Matka-Miettinen Ky, Kirkkokatu 10, 53100 Lappeenranta
puh. 05 4530110, sähköposti: tietosuoja(at)matka-miettinen.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Olli Miettinen, Kirkkokatu 10, 53100 Lappeenranta
puh. 05 4530110, sähköposti: olli.miettinen(at)matka-miettinen.fi

Rekisterin nimi
Matka-Miettisen markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan oikeutetun edun vuoksi henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja tarvittaessa siirretään yhteistyökumppaneille matkaan liittyvien palveluiden toimivuuden varmistamiseksi ja viranomaismääräysten mukaisesti. Luottokäsittelyssä asiakkaan tietoja käytetään maksukyvyn selvittämiseksi. Asiakkaalle voidaan tarjota ennen matkan alkua siihen liittyviä lisäpalveluita ja matkan jälkeen asiakkaalle voidaan lähettää kyseistä matkaa koskevia asiakaskyselyjä ja tiedotteita Matka-Miettisen toiminnan kehittämiseksi. Asiakastietoja käytetään tarvittaessa myös palautteiden käsittelyä varten.

Matka-Miettinen säilyttää asiakkaiden matkatiedot voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja, joita tarvitaan näiden ajankohtien jälkeen asiakassuhteen hoitamiseen, säilytetään asiakasrekisterissä, ellei rekisteröity käytä rekisteristä poisto-oikeuttaan.

Rekisterin tietosisältö
Nimitiedot, sukupuoli, syntymäaika (matkavakuutusmyynnissä ja viranomaismääräysten vaatiessa myös matkustajatiedoissa henkilötunnus), osoite (posti- ja sähköpostiosoitteet) ja puhelin.
Mahdolliset erikoisruokavaliot / ruoka-aineallergiat, mahdolliset liikkumarajoitteet.
Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista.
Asiakkaan laskutus- ja maksutiedot (mm. luotto/maksukortin numero).
Asiakaspalautteiden käsittelyä varten matkan tapahtumatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas antaa matkavarauksen yhteydessä matkustajien tiedot omalla ja toisten matkustajien suostumuksella.
Muut yhteistyökumppanit (jälleenmyyjät, ryhmänkerääjäasiakkaat).
Suomen Asiakastieto Oy luottokäsittelyjen yhteydessä.
Asiakkaan mahdollisesti viranomaismääräysten mukaan ja omalla suostumuksellaan toimittamat lääkärinlausunnot tai vastaavat matkan peruutustapausten yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Yhteistyökumppaneille (esim. laiva-, lento- ja linja-autoyhtiöt, hotellit sekä tarvittaessa ravintolat) toimitetaan matkustajatiedot matkajärjestelyiden toimivuuden varmistamiseksi. Lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa matkustajaan liittyviä tietoja toimitetaan matkakohteesta riippuen sekä EU:n alueelle että sen ulkopuolelle. Matka-Miettisen oma henkilökunta käsittelee matkustajatietoja lähtöselvityksen yhteydessä esim. satamissa. Matkustajien tietoja toimitetaan viranomaisille lainsäädännön ja kohdistetun kyselyn mukaisesti. Suomen Asiakastieto Oy:lle luottokäsittelyn yhteydessä.
Vakuutusyhtiöille toimitetaan asiakastietoja matkavakuutusten tekemistä varten sekä pyydettäessä asiakkaiden vakuutusyhtiöille osoittamien korvaushakemusten liitteiksi toimitettavien todistusten yhteydessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Matka-Miettinen siirtää matkustajien tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle matkakohteen niin edellyttäessä.

Rekisterin suojausperiaatteet
A. Manuaalinen aineisto:
Matka-Miettinen huolehtii toimitilojensa turvallisuudesta tietosuojapolitiikkansa mukaisesti. Matka-Miettisen henkilökuntaa ohjeistetaan ja opastetaan aktiivisesti tietosuoja-asetukseen liittyvissä asioissa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Matka-Miettisen säilyttää tietoja asiakkuuteen ja markkinointiin liittyvissä järjestelmissä. Matka-Miettisen henkilökunta kirjautuu eri järjestelmiin henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.